Friss, kézműves, minőségi pékáru minden héten hétfőtől szombatig!

Kérdése van? Hívjon minket! +36202688705

JÁTÉKSZABÁLYZAT

JÁTÉKSZABÁLYZAT

 

A Békermax Kft. Príma Pékség (4456 Tiszadob, Táncsics u. 16., továbbiakban: „Szervező”) „Húsvéti nyereményjáték” címmel nyereményjátékot (a továbbiakban „Játék” vagy „Nyereményjáték”) szervez.

Felhívjuk a Résztvevők figyelmét, hogy a Játék alapvetően nem áll kapcsolatban a Facebookkal, azt a Facebook semmilyen módon nem szponzorálja, támogatja vagy szervezi, így a Facebookot Nyereményjátékból eredően, vagy azzal kapcsolatban felelősség semmilyen tekintetben nem terheli (ide nem értve a közzétett és kezelt adatok adatkezelésére vonatkozó szabályokat pl.: tárolás időtartama), panaszkezelésre nem köteles és nem is jogosult. A Nyereményjáték tartalmáért kizárólag a Szervező felelős. A nyereményjátékban való részvétel kizárólag a jelen szabályzatban foglalt feltételekkel lehetséges. A Nyereményjátékban való részvétellel a Résztvevő kifejezetten elfogadja a jelen részvételi feltételeket.

A játék időtartama

A játék időtartama: 2023.03.20. (hétfő) 07:00 óra - 2023.03.30. (csütörtök) 23:59 óra

A sorsolás időpontja: 2023.03.31. (péntek) 11:00 óra

Részvételi jogosultság

Részvételre jogosult valamennyi, Magyarországon lakcímmel rendelkező természetes személy, aki a részvétel időpontjában betöltötte a 18. életévét.

Amennyiben a Nyertes cselekvőképtelen, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselője jogosult; amennyiben korlátozottan cselekvőképes a nyeremény átvételére a törvényes képviselőjével együtt – ill. a törvényes feltételek szerint a törvényes képviselő egyedül jogosult.

A játék menete

A nyereményjáték a Príma Pékség Facebook oldalán (https://www.facebook.com/primapekseg) zajlik, ahova kikerül a nyereményjátékra felhívó poszt. A részvételhez a Játékosoknak lájkolniuk kell a nyereményjátékra való felhívás posztját és ezen poszt alá kommentben kell megírniuk kedvenc termékük nevét a Príma Pékségtől.

A nyereményjáték felhívására vonatkozó poszt a Játék indulási napján 07:00 órakor kerül megosztásra a Príma Pékség Facebook oldalán és délelőtt 11:00-ig megtörténik a rögzítése a Facebook oldal tetején. A Játék időtartama alatt végig rögzítve is marad.

Érvényes nevezéseknek kizárólag a poszt lájkolása és a hozzászólásban a kedvenc termék megnevezését tekintjük, amit a Játékosok a megjelölt időintervallumon belül tudnak kommentben megosztani a poszt alatt. Sem a megjelölt időintervallum előtt, sem azt követően nincs lehetőség kommentelni. Az ezen időtartam előtt vagy után érkező válaszok nem vesznek részt a sorsolásban.

Nyeremény

A Szervező a nyereményjáték posztot lájkolók és a hozzászólásban kedvenc terméket megnevező Játékosok között 5 db 5.000 forint értékű Príma Ajándékcsomagot sorsol ki. Az ajándékcsomagot a Nyertes saját maga állíthatja össze a nyeremény értékének megfelelő összegben a Príma Pékség Szervező által megjelölt üzletében.

Sorolás és Nyertes értesítése

A Szervező a Játék Nyertesét véletlenszerű sorsolás útján választja ki azon Játékosok közül, akik a Játék időtartama alatt, az eredeti Facebook nyereményjáték posztját lájkolják és alatta a kedvenc termékét kommenteli. Egy Játékos attól függetlenül, hogy a poszt alatt hányszor írja le a helyes megfejtést, a Játék időtartama alatt a sorsoláson egyszer veszt részt.

A Szervező a Nyertes nevét a sorsolást követően a nyereményjáték posztja alatt kommentben közzéteszi, majd privát Facebook üzenetben is értesíti, és tájékoztatja a további adminisztrációs/adategyeztető tevékenységek szükségességéről, így többek között a személyes adatok bekéréséről (pl. teljes név, telefonszám, lakcím, személyi igazolványszám), amelyek ahhoz szükségesek, hogy a Nyereményt Szervező átadja a Nyertes részére.

A Nyertesnek maximum 48 óra áll rendelkezésére, hogy visszaigazoljon a tájékoztató üzenetben írtaknak megfelelően.

Ha a Nyertes a visszaigazolásnak nem tesz eleget, akkor a Nyertes elveszíti a jogosultságot a nyereményre és a Szervező Pótnyertest sorsol. A Pótnyertesre ugyanazok a feltételek vonatkoznak, mint az eredeti Nyertesre.

A nyeremény átadása személyesen történik a Príma Pékség Szervező által meghatározott üzletében, a Szervező és a Nyertes előzetes egyeztetése alapján (helyszín, pontos dátum). A Nyertes visszajelzésétől számított 5 naptári napon belül a Szervező gondoskodik arról, hogy a Nyertes megkapja a nyereményt, pótnyertes esetén pedig a visszaigazolásától számított 5 naptári nap áll rendelkezésére a Nyertesnek a nyeremény átvételére.

A jogi út igénybevétele

A résztvevő és a Szervező közötti esetleges jogviták elbírálására a Szervező székhelye szerint illetékes, hatáskörrel rendelkező bíróság jogosult.

Egyéb rendelkezések

A Szervező fenntartja továbbá a jogot arra, hogy a részvételi feltételeket bármikor előzetes bejelentés és külön értesítés nélkül megváltoztassa, amennyiben ez jogi vagy objektív okokból szükséges.

Amennyiben a jelen rendelkezések egyes részei érvénytelenek, vagy érvénytelenné válnak, ez a körülmény a többi rendelkezés érvényességét nem érinti. Ezek helyébe egy jogilag megfelelő szabályozás lép, amely az érvénytelen rendelkezések céljának leginkább megfelel.

Adatkezelési szabályok

Nyereményjáték lebonyolítása

Adatkezelő: Békermax Kft.

Adatfeldolgozó: Dotroll Kft.

Címzett: Facebook https://www.facebook.com/primapekseg

Adatkezelés célja: Játék lebonyolítása, sorsolás kivitelezése

Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás

A kezelt adatok köre: teljes név, becenév, FB felhasználónév, posztban megjelölt egyéb személyes adatok, arcképmás

Nyereményjáték átadása

A Játék Nyertese tudomásul veszi, hogy a jelen Szabályzatban megjelölt sorsolási időpontot követően a Szervező általi kezdeményezett kapcsolatfelvétel során, Szervező részére további személyes adatok megadása szükséges (név, lakcím, személyi igazolványszám, telefonszám). Az adatkezelés célja: nyeremény átadása Nyertes (Pótnyertes) részére.

Az adatkezelés jogalapja: szerződés teljesítése

A kezelt adatok köre:

- név

- lakcím

- személyi igazolvány száma

- telefonszám

 

A kezelt adatok tárolási ideje: Szervező a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján a Nyeremény átadásától számított 8 évig a nyilvántartásában kezeli.

Nyertes nevének közzététele közösségi médiában (Facebookon)

Az adatkezelés célja: nyereményjáték átláthatóságának biztosítása a nyilvánosság felé

Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek. A Játék átláthatóságának, transzparencia biztosítása. A megjelenítés mellett további adat közzétételére nem kerül sor. Tekintettel, hogy a név megjelenítésére a Facebookon kerül sor, így annak tárolási időpontját a facebook adatkezelési tájékoztatója határozza meg.

A Szervező garantálja, hogy csak azon személyeknek biztosít hozzáférést az adatbázishoz, akik Szervezőnél a nyereményjátékok lebonyolításáért felelősséggel tartoznak, illetve közvetlenül érintettek lehetnek. A rögzített adatokat a Szervező 5 éves ritmusokban törli.

Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik, és bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, hozzáférjen személyes adataihoz, kérje azok törlését, helyesbítését vagy korlátozását, tiltakozhat az adatkezelés ellen az alábbi e-mail címen: primapekseg.iroda@gmail.com. Abban az esetben, ha a Játék lezárulta vagy a sorsolások előtt kéri adatai törlését, úgy azzal a Játékban, sorsolásban való részvételét és így esélyét a nyereményre is megszűnteti.

Joga van a hozzájárulása bármely időpontban történő visszavonásához, amely nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. Az Érintett kérdéseivel fordulhat az Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőjéhez, panasszal az illetékes felügyeleti hatósághoz, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat (www.naih.hu) továbbá az általános adatvédelmi rendelet, valamint a Polgári Törvénykönyv alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait (bírósági jogorvoslat).

 

Tiszadob, 2023. 03. 10.